Viktig Info

Trykk på knapp under for å sende inn musikk.

Husk å merke med navn, klasse og E eller F, ( E betyr mussikken starter når du er klar på scenen og F betyr musikken starter før du går på scenen.)